Roken verdubbelt kans op prostaat kanker

Roken verdubbelt de kans dat de prostaatkanker bij een patiënt uitzaait en dat hij uiteindelijk overlijdt als gevolg van de ziekte.

Tot de conclusie komen onderzoekers van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. “Uit ons onderzoek blijkt dat bij rokers met prostaatkanker het risico hoger is dat de tumor terugkomt, dat er uitzaaiingen ontstaan en dat de patiënt overlijdt als gevolg van de prostaatkanker”, vertelt onderzoeker Michael Zelefsky. “Opvallend was wel dat dit geldt voor patiënten die rookten ten tijde van de behandeling. Bij ex-rokers vonden we geen verhoogd risico”. Zelefsky publiceerde samen met zijn collega’s de resultaten van de studie in het tijdschrift BJU International. “We hebben ook gekeken naar de invloed van roken op de bijwerkingen van de prostaatkankerbehandeling. Zowel de rokers als de ex-rokers hadden een hogere kans op plasproblemen.”

Onderzoek
De onderzoekers bestudeerden voor de studie de gegevens van bijna 2400 patiënten die een een behandeling ondergingen voor prostaatkanker in de periode 1988 en 2005. Ongeveer de helft van hen was een ex-roker. Gedurende acht jaar werd bijgehouden hoe de ziekte zich ontwikkelde. Ook de reactie op bestraling werd genoteerd. Uit de gegevens kwam naar voren dat de kans op overleving van tien jaar zonder terugkeer van de ziekte ongeveer 66 procent was bij de niet-rokers. Bij de ex-rokers en rokers was dit respectievelijk 62 en 52 procent.

Roken
Waarom roken de prognose bij prostaatkanker verslechtert kan op basis van dit onderzoek niet met zekerheid worden vastgesteld. Volgens Zelefsky is het goed mogelijk dat roken de zuurstofconcentratie in het gebied rondom de tumor vermindert, waardoor de tumor minder gevoelig wordt voor bestraling.

“We kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit het geval is, maar natuurlijk weten we dat roken niet goed voor je is”, aldus de onderzoeker. “We weten al heel lang dat roken de kans op longkanker en hart- en vaatziekten vergroot. Ons onderzoek laat nu echter zien dat het mogelijk ook de strijd tegen prostaatkanker bemoeilijkt. Wellicht geldt dit ook voor andere kankersoorten.”